พิมพ์ใบส่ง Dropoff

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 03/04/2018


1. หลังจากลูกค้าแจ้งโอนเงิน ให้คลิก  พิมพ์ 2. จากนั้นเลือกใบส่ง Dropoff ตามต้องการ3. รูปแบบการพิมพ์ของ Dropoff


   - แบบ ใบส่ง Dropoff


   - แบบ ใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ