เชื่อมระบบ Chat กับลูกค้า Facebook

#เชื่อมระบบ Chat 05/02/2019

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า"
2.กดที่ "ระบบchat" และติ๊กช่องเครื่องหมายเพื่อเปิดระบบ Chat กับลูกค้า Facebook ผ่าน Shipnity

 จากนั้นกด  บันทึก 
3. เมื่อเชื่อมเสร็จแล้ว จะมีช่อง Chat ด้านขวาปรากฎขึ้นมา
4.เมื่อจะเพจร้านค้า ให้ดูที่เพิ่ม Page กด "ลิ้งค์นี้"
5. เมื่อกดแล้วจะไปปรากฎหน้าต่างใหม่ชื่อว่า Whale Box ให้กดที่  Sign in with Facebook 

6. จากนั้นกด Continue as7.ติ๊กเพจที่ต้องการเชื่อม เสร็จแล้วกด  Next 8 จากนั้นกด "Done"

.


9. กด OK

10. เมื่อกด OK แล้วให้กด  Manage This Page  
11. เมื่อกดแล้ว จะปรากฎหน้าใหม่ Whale Box 
12. จากนั้นแชทพูดคุยกับลูกค้าไปด้วย จัดการร้านไปด้วยพรัอมกัน ภายในหน้าเดียวกันได้เลยจ้า
13.เมื่อกดแล้วจะรายชื่อลูกค้าปรากฎออกมา
14.เมื่อจะแชทกับลูกค้า ให้กดที่รายชื่อ จากปรากฎหน้าต่างแชทออกมา
เพียงเท่านี้แม่ค้าสามารถจัดการร้านค้าออนไลน์ไปด้วย และแชทดูแลลูกค้าพร้อมๆกันไปด้วยโดยไม่จำเป็นต้องไปที่ Facebook เลยค่า